Mam już zdany i zaliczony egzamin na prawo jazdy – co robić dalej?

Zdanie egzaminu na prawo jazdy nie  oznacza wydania dokumentu prawa jazdy. Plastikowy dokument z nowo zdobytą kategorią prawa jazdy, zostanie wyprodukowany tylko wówczas, gdy w wydziale komunikacji zostanie uiszczona stosowna opłata i złożone zamówienie na druk takiego dokumentu.

Należy pamiętać że zdany egzamin, nie uprawnia was do kierowania samochodem, kierować pojazdami możecie dopiero po odbiorze prawa jazdy.

Po zdaniu praktycznej części egzaminu na prawo jazdy, kandydat na kierowcę opuszcza wojewódzki ośrodek ruchu drogowego z wypełnionym i podpisanym arkuszem przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego. Zaraz po opowiadaniu ogromnych emocji radość rozpiera świeżo upieczonego kierowcę, ale po chwili przychodzi najważniejsze pytanie – właściwie co dalej?

Arkusza ze zdanego egzaminu (katy przebiegu egzaminu praktycznego) nie trzeba nigdzie zanosić, wynik egzaminu po chwili zostanie przez egzaminatora wprowadzony do systemu teleinformatycznego. Przy pomocy tego samego systemu zaktualizowany zostanie profil kandydata na kierowcę (PKK) o dane dotyczące egzaminu oraz jego przebiegu. Na podstawie tych informacji, wydział komunikacji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, będzie mógł zamówić stosowny dokument w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Wcześniej jednak zainteresowana osoba musi udać się do wydziału komunikacji i tam okazać dowód opłaty wykonanej na poczet wydania dokumentu. W niektórych przypadkach można wysłać potwierdzenie drogą mailową.

Opłaty można dokonać poprzez wykonanie przelewu bankowego na konto urzędu, na poczcie, w banku, lub w kasie urzędu. Najwygodniejszą i najpewniejszą metodą dokonania opłaty jest jednak wykonanie płatności online na stronie: infocar  (nie wszystkie urzędy są gotowe do przelewu przez ten system) lub kartą płatniczą w okienku, gdzie załatwiana jest sprawa –Przed wykonaniem płatności online, należy najpierw sprawdzić, czy dany urząd znajduje się na liście obsługiwanych. Korzystając z płatności online lub płatności kartą w okienku urzędu, nie trzeba dwa razy stać w kolejce, a sprawę załatwia się znacznie szybciej.

Po dokonaniu płatności, należy udać się do urzędu z dowodem zapłaty i tam dokonać reszty formalności. Nie wystarczy bowiem zapłacić za dokument. Urząd musi mieć wyraźny sygnał, że prawo jazdy ma zostać wyprodukowane. Powodem takiego stanu rzeczy jest to, że np. kandydat na kierowcę w tym samym czasie stara się o dwie kategorie prawa jazdy – np. B i A2 lub C i D, wówczas korzystniej jest zamówić dokument po zaliczeniu egzaminów na obie kategorie prawa jazdy. Dlatego bez zgłoszenia się do wydziału komunikacji w urzędzie miejskim lub w starostwie powiatowym, zlecenie na produkcję dokumentu nie zostanie wysłane.

Po wykonaniu wszystkich wspomnianych czynności, dokument jest zamawiany i produkowany w PWPW S.A. Etapy produkcji prawa jazdy można śledzić na stronie internetowej: sprawdź status prawa jazdy Gdy po wpisaniu danych strona wyświetli komunikat „Przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru”, wówczas można udać się do urzędu i odebrać dokument. Na miejscu należy potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym.

Po odebraniu dokumentu kierowca może już bez żadnych przeszkód prowadzić pojazdy, których dotyczy dokument.

Status procesu produkcji naszego prawa jazdy można sprawdzić na stronie www.kierowca.pwpw.pl

Czas oczekiwania to według przepisów 30 dni , w praktyce do 3 tygodni. ( ostatnio – czerwiec 2017- w Warszawie tylko 7 dni)

Odbioru naszego dokumentu dokonujemy w Wydziale Komunikacji danego Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta.

Koszt wydania prawa jazdy to 100 zł i 50 gr. Taką kwotę trzeba zapłacić przed zamówieniem dokumentu.

W każdym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta, uzyskamy szczegółowe informacje na temat trybu pobierania opłat i wypełniania dokumentów.